Dotdotdot:s ord

Jag står i förändring – och världen med mig

När vi blev tillfrågade att kurera Konstfacks vårutställning 2023 satte vi oss ned och diskuterade hur vi skulle ta oss an denna enorma uppgift, målet var tydligt – att applicera Dotdotdots metoder i denna unika kontext och förbli trogna våra grundvärderingar.
I vår curatoriska process söker vi efter gemensamma narrativ och kopplingar mellan individuella praktiker och projekt. Utifrån teori, innehåll och process hittar vi kollektiva perspektiv, idéer och intressen som vi väver in i vår kurering.

Det är både otroligt spännande och ett verkligt privilegium att ha fått ett backstage-pass till så många olika praktiker. I år har vi låtit innehållet i de utställda verken vägleda kurateringen och vi har tittat både på det fysiska arbetet och de bakomliggande processerna.

Vi ser världar i ombyggnation, där resan är målet. I stället för att bäva inför förändring, omfamnas skönheten i det kaos som uppstår vid förvandling. Studenternas omprövningar är både teoretiska och fysiska och kastar nytt ljus över mysteriet med, och innebörden av, att transformera något till något annat.
Teknik nyttjas för att skapa cirkulära designlösningar som tar lika stor hänsyn till miljön som till konsumenten. Ambitioner att bevara och skydda går i klinch med den överhängande apokalypsen, allt medan vi lever genom tidernas slut.
Identiteter utforskas i makro- och mikroskala genom motstånd och upprustning. Förnimmelsen tas bortom dess uppenbara slutsats. Lugn finns att hämta i både religion och natur, som någon eller något som direkt kan åkallas att erbjuda tillfälle till reflektion och andrum. Känslor används som verktyg och språk för att ta oss in i minnets världar och fånga ögonblick som annars skulle gå förlorade.

Avgångsstudenterna 2023 presenterar världen i all dess dystra, hopplösa, vackra, hoppfulla härlighet och med envishet, ömsinthet och humor utforskas den oändliga ström av dilemman som är förknippade med att leva ett liv.

This, this is the way.

Dotdotdot
Lisa Juntunen Roos, Petter Rhodiner och Amy Worrall