Utställning: 6–12 maj
Sweden, f. 1998

André Abrahamsson

Solsken i 480p
André Abrahamsson

I mitt examensarbete har jag tagit fram ett designförslag för tunnelbanestationen Fridhemsplans perrong (gröna linjen). En plats som för mig känns osäker, ogästvänlig och bortglömd.

Under min utbildning på Konstfack har jag ofta arbetat med ambivalensen kring mänskliga gestaltningar, som exempelvis i scenografi och biomimik – verktyg som båda får störst inverkan när de är som mest diskreta.

I mitt examensarbete vill jag få tunnelbanestationen att kännas trygg och gästvänlig. Jag vill att det ska bli en plats där man bjuds in till att stanna upp och vänta. Jag valde därför att arbeta med abstraktioner av naturen, en miljö som alltid gjort mig gott, och översatt det i en rumslig kontext. Inte avbildande, men som förhoppningsvis ger intryck.