Utställning: 6–12 maj
Sweden, f. 1997
+46 738374528

Emmy Walter

Take a Seat
Emmy Walter

”Take a Seat” är ett barkoncept som tar form i ett utforskande av det runda bordet som ett icke-hierarkiskt objekt i en rumslig kontext. I detta koncept blir bardisken det runda objektet som relaterar till det rektangulära rummet. Bardiskens gestaltning fokuserar på mötet som funktion, då utformningen ska bidra till att sudda ut gränsen mellan serveringspersonal och gäster för att skapa den där DIY-bartender-känslan som uppstår när vi möts i varandras hem.

För att säkerställa att bardisken är verksam som dragningskraft behöver den rumsliga kontexten spela an på dess tilltänkta uppgift. I mitt examensarbete utformar jag dess kontext, det vill säga baren, i sin rumsliga benämning.

Emmy Walter
Emmy Walter
Emmy Walter
Emmy Walter
Emmy Walter