Josephine Karlsson

Fog
Josephine Karlsson

Mitt examensarbete är en hommage till en stilepok som är ett design- och kulturarv som fastnat i sin nuvarande kontext, det vill säga på våra vindar eller våra släktgårdar. En stilepok som har en kraftfull ornamentik och ett tydligt språk, men som också riskerar att gå förlorad om vi inte tar hand om den.

Jag pratar om allmogestilen.

För att se på stilen med nya ögon har jag valt att kombinera den ornamenterade allmogestilen med en aktivitet som i vanliga fall associeras med en mer reducerad estetik, vilket är spa. Programmet för ett modernt spa ifrågasätts med inspiration från bad- och hälsokultur där aktiviteter såsom kallbad och bastu står i fokus. Jag använder allmogestilen som en referens och hämtar inspiration från dess former, i ett försök att skapa en berättelse om vår samtid i sann allmogeanda.

Josephine Karlsson
Josephine Karlsson
Josephine Karlsson
Josephine Karlsson
Josephine Karlsson