Kristín Erlendsdóttir

Lóa: Rumsligt element ur barnets perspektiv
Kristín Erlendsdóttir

Ett litet barn promenerar från sitt trygga hem till ett hus där hen möter 150 barn och deras vårdnadshavare som hämtar och lämnar. Där vistas barnet måndag till fredag, många timmar i sträck tillsammans med pedagoger och kompisar. Stora förskolor gynnar samhället ekonomiskt samt förenklar verksamheternas planering, men någonstans i gestaltningen av dagens förskolor glömdes barnperspektivet bort och det vuxna tog över.

Mitt examensarbete handlar om att lyfta barnperspektivet och tillsammans med barn under olika workshops, gestalta ett naturnära element som fungerar som rumsavdelare, utställningsyta, lekelement och ljudabsorbent. Den ska tillföra trygghet, avskildhet, taktilitet, värme, lärande och lek. Det blev en givande process och ett oerhört fint samarbete mellan de allra kreativaste hjärnorna och mig och min lilla verktygslåda.

Kristín Erlendsdóttir
Kristín Erlendsdóttir
Kristín Erlendsdóttir
Kristín Erlendsdóttir