Linda Kotar

Vår kvartersbiograf Tellus
Linda Kotar

På Vattenledningsvägen i Midsommarkransen ligger Biocafé Tellus. Det är en av få kvartersbiografer i Stockholm som inte blivit nedlagd eller tagits över av större aktörer, utan har verkat i egen regi sedan 1920.

En av Tellus många styrkor är att de kan erbjuda ett bredare och mer levande program än kommersiella biografer och kulturverksamheter, vilket för besökaren inger känslan av en upplevelse som bara händer just här och nu. I mitt examensarbete vill jag förvalta och utveckla de rum som stödjer dessa upplevelser och påvisa vikten av dess fortsatta verkan som offentlig plats för en bred målgrupp.

Jag undersöker på vilka sätt biografens rumsliga egenskaper, tillsammans med den historiska kontexten, kan aktivera min designprocess för att göra kompletterande tillägg. Avsikten är att bidra med funktionella lösningar och rumsliga kvaliteter som förstärker identiteten i biografens olika rum. Ett sätt att med omsorg förvalta det redan byggda.

Linda Kotar
Linda Kotar
Linda Kotar
Linda Kotar