Olivia Åhman

17,5 kvm
Olivia Åhman

Komponenter och möbler för den tillfälliga bostaden Better Shelter och manual som ger möjligheter till ett personligt och funktionellt hem i nöd- och krissituationer.

Detta examensarbete är ett samarbete med organisationen Better Shelter, som erbjuder temporära bostäder till människor i kris- och nödsituationer världen över. Den rumsliga kontexten för projektet är boendets 17,5 kvadratmeter.

Genom att identifiera interiöra behov i rummet angriper examensarbetet avsaknaden av förvaring. Intentionen är att underlätta för de boende, med struktur och ordning i deras tillfälliga bostäder, att skapa trygghet och ett ökat välmående hos individen.

Med hänsyn till bostadens redan befintliga material och komponenter undersöks design som möjliggör delaktighet och ett uppmuntrande för individen att självständigt skapa ett hem. Den rumsliga kontexten är inte geografiskt platsspecifik, men i projektet appliceras gestaltningen på nordvästra Syrien för att påvisa det potentiella sambandet med lokala och tillgängliga resurser.

Olivia Åhman
Olivia Åhman
Olivia Åhman
Olivia Åhman
Olivia Åhman