Oskar Schmidt

Kitchen for Homes
Oskar Schmidt

Design måste bli tråkigare. Människor, deras liv och fortlevnad är viktigare än design. Relationen mellan föremål och användare främjas av ett ärligt formspråk, som kommunicerar funktion snarare än estetik.

Med dessa principer utvecklades Kitchen for Homes, ett modulärt kökssystem som motsätter sig den skulpturala, ofunktionella och ohållbara estetiken som frodas som en pastisch till postmodernismen, särskilt på sociala medier. Köket är konstruerat av aluminiumprofiler och monteras lätt ihop och isär för hand. Genom sin mobilitet förkastar Kitchen for Homes det platsspecifika som varit standard för det moderna västerländska köket sedan dess uppkomst.

Tomrummen i modulerna exponerar kökets infrastruktur och ger användaren en närmare relation till tekniken. Sammantaget skapas ett kök som kan omformuleras, anpassas och återbrukas om och om igen.

Tack till Octanorm Nordic, Tapwell, Pompette dryckeshandel.

Oskar Schmidt
Oskar Schmidt
Oskar Schmidt
Oskar Schmidt
Oskar Schmidt