Utställning: 6–12 maj
Sweden, f. 1989
+46 707311089

Allis Matei

Det var en gång i tiden skog
Allis Matei

-Titta hit, se oss, vi finns också här och är en del av världen.

Skogen vrålar i tysthet, den vill höras, den vill att vi lyssnar. Kom närmare, jag ska berätta sagan om den skog vi håller på att förlora. Jag ska berätta för dig om de djur och växtarter som snart är myter från det förgångna. Slut ögonen, hör du fågelsången? Snart finns den inte mer.

Jag ser sagor som ett förenklat sätt att förstå̊ vad som händer i ens liv och samtid. Djur och växtarter som vi i dag tar för givna kommer att vara sagor och myter för nästkommande generationer. Jag sörjer de skogar vi håller på att förlora, skogar som avverkas. Skogen eller skogarna är inte våra att ta, de är hem åt miljontals arter, vissa rödlistade och utrotningshotade. Vi människor är en bidragande faktor till det Sjunde massutdöendet. Vi påskyndar arternas död.

Allis Matei
Allis Matei
Allis Matei
Allis Matei