Utställning: 6–12 maj
Sweden, f. 1985

Caroline Martini

Här har ni er skarabé
Caroline Martini

De kryper fram så långsamt, samtidigt som deras metalliska skal skimrar i solljuset.
Hur kan de skimra så mycket? Varför skimrar de?

Min väv söker ordning och harmoni, kaos och oreda.
Skalbaggar svävar i den oändliga världsrymden. Söker transformation.

Välkommen att förvandlas!

Caroline Martini