Jemina Asp Zayed

Mother whispers
Jemina Asp Zayed

Min praktik sträcker sig från vävning till tryck, video och installation. Jag hämtar inspiration från min egen erfarenhet av att ha anknytning till två kulturer, Sverige och Tunisien. Mina arbeten tar ofta avstamp i själva materialet, ett fysiskt material som symbol eller behållare av historier, idéer och föreställningar. Genom dessa undersöker jag hur vi tolkar och förstår varandra, platser och händelser. Jag dras till frågor som rör arbeten, representation och livsöden som speglar komplexiteten i klass, kvinnors roller och postkolonialism.

När mina föräldrar gifte sig fick de en matta i bröllopspresent av min pappas faster. Denna väv har varit närvarande under hela min uppväxt. I samband med förlusten av mitt familjehem med dess objekt och historia har jag börjat samla artefakter som ett sätt att förstå min familjehistoria och tillhörighet. Jag vill hitta fragment av någonting som helt eller delvis dolts. Ett arv som jag har.

Med amazigh, (berber-)mattan som utgångspunkt undersöker jag min egen historia och identitet genom det textila facket på Konstfack och ett land med svenska handelsförbindelser. Vad sker i det imaginära? Vad händer med historia där språk saknas?

Jemina Asp Zayed
Jemina Asp Zayed
Jemina Asp Zayed
Jemina Asp Zayed
Jemina Asp Zayed