Utställning: 6–12 maj
Sweden, f. 1986
+46 706502741

Lina Härdelin

Utan titel
Lina Härdelin

I mitt examensarbete undersöker jag min relation till det traditionella textilhantverket med utgångspunkt i folkkultur.
I mötet mellan folkdräkt och samtid vill jag konkretisera en idé om att kultur och tradition är i ständig förändring.
Den växer fram organiskt genom tid och rum.

Jag testar att tänja gränserna för att undersöka balansen mellan igenkännlighet och det främmande.
När blir det traditionella otraditionellt?

Lina Härdelin
Lina Härdelin