Johan Ibrahim Adam

The Mischief of Magpies
Johan Ibrahim Adam

Mitt examensarbete kretsar kring hierarkiska system inom konst kontra hantverk. Jag för en dialog där jag utforskar och utmanar betraktarens vision om maktstrukturer utifrån konsthantverkshistoriska, institutionella och politiska perspektiv.

Jag har tillverkat en inredning bestående av kristallkrona, matta och måleri som tillsammans skapar en installation där de olika föremålens funktioner ifrågasätts. Dels beroende på dess placering i förhållande till varandra och betraktaren, dels i och med hur jag valt att avbilda och tillverka objekten.

Mitt konstnärskap har sin grund inom måleri och har utvecklats till en mängd material och metoder som glas, textil, poesi, skulptur och performance. Jag influeras av såväl naturfenomen och vetenskaplig forskning, som politiska- och historiska (miss)uppfattningar. Mina lekfulla tillvägagångssätt leder till att pyttesmå detaljer kan utvecklas till komplexa idéer, och enorma tankar kan i slutändan bli nästintill obefintliga.

Johan Ibrahim Adam
Johan Ibrahim Adam
Johan Ibrahim Adam
Johan Ibrahim Adam
Johan Ibrahim Adam