Rosita Ståhl

Arbete lurar under glasytan
Rosita Ståhl
Beneath the surface of craft 2023
Photo: Anna Tärnhuvud

Rosita Ståhl strävar efter ett poetiskt uttryck i sina skulpturer och installationer. Hon använder ett narrativ som bygger på egna erfarenheter, minnen, känslor eller platser.

För henne är hantverket och kreatörerna viktiga och att det finns arbete bakom ytan.

Med glasets egenskaper vill hon berätta olika historier där ljus, skuggor, reflektioner och brytningar är viktiga tillsammans med en tillverkares synlighet/osynlighet.

Ståhl använder sig själv eller andra kreatörer som berättare i verket genom video eller ljud. Hon vill väcka sinnen och starta diskussioner om underliggande lager och process.

Hon funderar på tiden, hur lång tid det tar att bygga upp, bemästra och bli en skicklig hantverkare. Och hur snabbt det kan falla sönder, som styrkan/bräckligheten hos själva materialet. Hur kan vi dokumentera komponenter med mening och värde för kommande generationer och varför finns det osynlig hierarki inom detta område?

Rosita Ståhl
Installation (detail) - Labor lurking under the surface of glass 2023
Rosita Ståhl
Installation - Labor lurking under the surface of glass 2023
Rosita Ståhl
Beneath the surface of craft 2023
Photo: Jonathan Widegren
Rosita Ståhl
Installation - Labor lurking under the surface of glass 2023