Miriam Johannesson

Mystery of Matter and Magic of Presence
Miriam Johannesson
Untitled

Installationen Mystery of Matter and Magic of Presence är sprungen ur pärlemorskimmer. Ett skimmer som likt skymningen rymmer ett tillstånd mellan ljus och mörker.

Installationen har iscensatts genom en orkestrering av flöden och material där verken kan fungera som tillståndsbeskrivningar. Beskrivningar av hur metallen smälter i ett exakt och definierande ögonblick eller hur det sakta glittrar i aluminiumets vågor.

I mitt arbete undersöker jag ofta begrepp utifrån en filosofisk kontext i relation till en materiell praktik.

Ljus och skugga, rörelse och stillhet skapar tillsammans animerande reflektioner och upplösande ytor. Reflektioner och ytor som kan fungera som portaler till sinnliga upplevelser av materialitet och tid. Och i en värld som är starkt upplyst och i full fart kanske dessa mjuka, långsamma och skimrande portaler har kraften att vara helande.

Miriam Johannesson
Untitled
Miriam Johannesson
Untitled
Miriam Johannesson
Installation view, Mystery of Matter and Magic of Presence
Miriam Johannesson
The Well