Nina Johansson

Next of skin
Nina Johansson

Mitt examensarbete har titeln Next of skin och utforskar syskonskap mellan människor och andra varelser på jorden. Vi delar så många likheter, vi små kolbaserade livsformer på en blå pärla i rymdens oändlighet. Men människor tenderar att fokusera på olikheterna, för att kunna rättfärdiga hur vi behandlar jorden och dess invånare. Mitt arbete består av en kostym i silikon, färgad med UV- och efterlysande pigment, med inspiration från bioluminescens som ordlös kommunikation. Kostymen bärs av en performanceartist, Shirley Harthey Ubilla, som jag har filmat när hon interagerar med och i kostymen. Mitt mål är att transformera Shirley till en varelse som inte är enbart mänsklig, och tala om släktskap och annanhet. Med filosofen Alan W. Watts ord (fritt översatt):

”Du kom inte till världen, du kom ur den. Som en våg ur havet. Du är inte en främling här.”

Nina Johansson
Nina Johansson
Nina Johansson
Nina Johansson
Next of skin
Performance artist: Shirley Harthey Ubilla, Videographer: Hanna Kisch, Video editing: Bogil Lee