Linda Nurk

Kroppar i rytm och rymd
Linda Nurk
Bodies in Rhythm & Space (Still from film: The Mad Silkworm Lady)
Photo: Thomas Zamolo

Linda Nurk arbetar med urbant mikrojordbruk och omprövar materialens livscykel, skapar textilier från icke-mänskliga kroppar och ser en ny framtid för etisk produktion.

Hennes arbete fokuserar både praktiskt och metaforiskt på silkesmaskens livscykel och produktionen av råsilke. Hennes föreställning är en balans mellan människor, växtlighet, textilier och levande varelser som kombinerar experimentella metoder med en poetisk och abstrakt vision för att skapa ett bärbart samtal om livet, miljön och återfödelse.

En röd tråd i hennes forskning och arbete är en konceptuell ”övergångsrit” i tre tydliga skeden som resulterar i en triptyk av rytmer mellan begär, självförverkligande och överlevnad, allt hängt mot en bakgrund av materiell tillväxt, andlig tillväxt och dess symbios med miljön.

Linda arbetar med blandade medier inklusive glas, siden, koppar, performance och film.

Linda Nurk
Bodies in Rhythm & Space (Still from film: The Mad Silkworm Lady)
Photo: Thomas Zamolo
Linda Nurk
Bodies in Rhythm & Space (Still from film: The Mad Silkworm Lady)
Photo: Thomas Zamolo
Linda Nurk
Bodies in Rhythm & Space (Still from film: The Mad Silkworm Lady)
Photo: Thomas Zamolo
Linda Nurk
Bodies in Rhythm & Space (Still from film: The Mad Silkworm Lady)
Photo: Thomas Zamolo
The Mad Silkworm Lady
Photo: Thomas Zamolo