Utställning: 20—26 maj
Switzerland, f. 1994

Maëva Weissen

Suburb Glory
Maëva Weissen

Förortslycka är en immersiv installation bestående av tre verk av polyester, video, ljud och en publikation. Installationen hyllar den unika upplevelse det är att växa upp i ett område som präglas av arbetarklass/mångkultur, där individerna utsätts för en myriad av olika kulturer och traditioner utan att behöva lämna landet. I denna upplevelse ingår även den unika subkultur som uppstår i området.

Trots de negativa stereotyper och fördomar som vissa människor kan ha mot dessa områden, presenterar den här installationen dem som en välsignelse och lyfter fram skönheten och rikedomen i att växa upp på en plats som somliga kanske är rädda för eller ogillar. I det rådande politiska klimatet, där högerrörelser och fascistiska ideologier vinner mark i Europa, lyfter installationen dessutom fram det fina med förorten och välkomnar den mångfald som gör dessa områden så unika.

Maëva Weissen
Maëva Weissen
Maëva Weissen
Maëva Weissen
Maëva Weissen