Event

Lördag 6 maj
13:00
Jenna Gillinger, Inredningsarkitektur och möbeldesign

Home Is Where Her Horror Is –
A call for knowledge about domestic violence in the field of architecture & in society

Film/musik/scenografi/3 skådespelare. Ett arbete utformat efter det faktum att den farligaste platsen för en kvinna är hennes egna hem.
(Performancet är 7 min långt)
Plats: Källaren

14:00
Välkommen till invigningen av kandidatstudenternas vårutställning

14:30
Allis Matei, Textil

Det var en gång i tiden skog
Titta hit, se oss, vi finns också här och är en del av världen.
Skogen vrålar i tysthet, den vill höras, den vill att vi lyssnar. Slut ögonen, hör du fågelsången? Snart finns den inte mer.
Plats: Vita havet

15:00
Jenna Gillinger, Inredningsarkitektur och möbeldesign

Home Is Where Her Horror Is –
A call for knowledge about domestic violence in the field of architecture & in society

Film/musik/scenografi/3 skådespelare. Ett arbete utformat efter det faktum att den farligaste platsen för en kvinna är hennes egna hem.
(Performancet är 7 min långt)
Plats: Källaren

17:00
Jenna Gillinger, Inredningsarkitektur och möbeldesign

Home Is Where Her Horror Is –
A call for knowledge about domestic violence in the field of architecture & in society

Film/musik/scenografi/3 skådespelare. Ett arbete utformat efter det faktum att den farligaste platsen för en kvinna är hennes egna hem.
(Performancet är 7 min långt)
Plats: Källaren

Söndag 7 maj
14:00-14:45
Visning på Konstfacks vårutställning 2023

Plats: Samling vid Konstfacks reception
Max antal: 25 personer per visning. Skriv upp dig på lista i Konstfacks reception.
Språk: Svenska

Tisdag 9 maj
13:00
Jenna Gillinger, Inredningsarkitektur och möbeldesign

Home Is Where Her Horror Is –
A call for knowledge about domestic violence in the field of architecture & in society

Film/musik/scenografi/3 skådespelare. Ett arbete utformat efter det faktum att den farligaste platsen för en kvinna är hennes egna hem.
(Performancet är 7 min långt)
Plats: Källaren

14:00
Allis Matei, Textil

Det var en gång i tiden skog
Titta hit, se oss, vi finns också här och är en del av världen.
Skogen vrålar i tysthet, den vill höras, den vill att vi lyssnar. Slut ögonen, hör du fågelsången? Snart finns den inte mer.
Plats: Vita havet

15:00
Jenna Gillinger, Inredningsarkitektur och möbeldesign

Home Is Where Her Horror Is –
A call for knowledge about domestic violence in the field of architecture & in society

Film/musik/scenografi/3 skådespelare. Ett arbete utformat efter det faktum att den farligaste platsen för en kvinna är hennes egna hem.
(Performancet är 7 min långt)
Plats: Källaren

17:00
Jenna Gillinger, Inredningsarkitektur och möbeldesign

Home Is Where Her Horror Is –
A call for knowledge about domestic violence in the field of architecture & in society

Film/musik/scenografi/3 skådespelare. Ett arbete utformat efter det faktum att den farligaste platsen för en kvinna är hennes egna hem.
(Performancet är 7 min långt)
Plats: Källaren

Onsdag 10 maj
13:00
Jenna Gillinger, Inredningsarkitektur och möbeldesign

Home Is Where Her Horror Is –
A call for knowledge about domestic violence in the field of architecture & in society

Film/musik/scenografi/3 skådespelare. Ett arbete utformat efter det faktum att den farligaste platsen för en kvinna är hennes egna hem.
(Performancet är 7 min långt)
Plats: Källaren

15:00
Jenna Gillinger, Inredningsarkitektur och möbeldesign

Home Is Where Her Horror Is –
A call for knowledge about domestic violence in the field of architecture & in society

Film/musik/scenografi/3 skådespelare. Ett arbete utformat efter det faktum att den farligaste platsen för en kvinna är hennes egna hem.
(Performancet är 7 min långt)
Plats: Källaren

17:00
Jenna Gillinger, Inredningsarkitektur och möbeldesign

Home Is Where Her Horror Is –
A call for knowledge about domestic violence in the field of architecture & in society

Film/musik/scenografi/3 skådespelare. Ett arbete utformat efter det faktum att den farligaste platsen för en kvinna är hennes egna hem.
(Performancet är 7 min långt)
Plats: Källaren

Torsdag 11 maj
17:00
Allis Matei, Textil

Det var en gång i tiden skog
Titta hit, se oss, vi finns också här och är en del av världen.
Skogen vrålar i tysthet, den vill höras, den vill att vi lyssnar. Slut ögonen, hör du fågelsången? Snart finns den inte mer.
Plats: Vita havet

Fredag 12 maj
13:00
Jenna Gillinger, Inredningsarkitektur och möbeldesign

Home Is Where Her Horror Is –
A call for knowledge about domestic violence in the field of architecture & in society

Film/musik/scenografi/3 skådespelare. Ett arbete utformat efter det faktum att den farligaste platsen för en kvinna är hennes egna hem.
(Performancet är 7 min långt)
Plats: Källaren

15:00
Jenna Gillinger, Inredningsarkitektur och möbeldesign

Home Is Where Her Horror Is –
A call for knowledge about domestic violence in the field of architecture & in society

Film/musik/scenografi/3 skådespelare. Ett arbete utformat efter det faktum att den farligaste platsen för en kvinna är hennes egna hem.
(Performancet är 7 min långt)
Plats: Källaren

16:00
Allis Matei, Textil

Det var en gång i tiden skog
Titta hit, se oss, vi finns också här och är en del av världen.
Skogen vrålar i tysthet, den vill höras, den vill att vi lyssnar. Slut ögonen, hör du fågelsången? Snart finns den inte mer.
Plats: Vita havet

17:00
Jenna Gillinger, Inredningsarkitektur och möbeldesign

Home Is Where Her Horror Is –
A call for knowledge about domestic violence in the field of architecture & in society

Film/musik/scenografi/3 skådespelare. Ett arbete utformat efter det faktum att den farligaste platsen för en kvinna är hennes egna hem.
(Performancet är 7 min långt)
Plats: Källaren

Lördag 20 maj
14:00
Välkommen till invigningen av master- och lärarstudenternas vårutställning

15:00
Linda Nurk, CRAFT! Textil

The Mad Silkworm Lady
När det levande materialet och dess tillverkare blir ett genom tid och rörelse
Plats: Utanför S9

13:00-16:30
Kajsa Rönnholm, Konst

Time as Old as Tale
Skulpturalt performance. Tid och vatten påverkar tegelstenar av lera, kom och se brunneb smälta.
Plats: A10

Söndag, 21 Maj
14:00-14:45
Visningar på Konstfacks vårutställning 2023

Max antal: 25 personer per visning. Skriv upp dig på lista i Konstfacks reception.
Plats: Samling vid Konstfacks reception
Språk: Svenska

Onsdag, 24 Maj
16:30-18:00
Elin Riis, Bildlärarutbildningen

Workshop in a sheep pasture
Vad får du från får? Vad ger du tillbaka? Föranmäl genom att sms:a din mejladress till 0724423774.
Plats: Eolshälls 4H, Eolshällsvägen 10, Axelsberg

Torsdag, 25 Maj
14:00-18:00
Bildpedagogiskt symposium: Om demokrati & framtid

Plats: Svarta havet

Välkommen till ett symposium där bildpedagogikens möjligheter och utmaningar diskuteras utifrån fem olika uppsatsarbeten av studenter vid Konstfacks lärarprogram. Med sikte på hållbarhet och demokrati utforskar vi bildämnet genom formella och informella kunskapsrum, fysiska och virtuella. Syftet med symposiet är att fördjupa samtalet kring människans behov av estetik, som uttryck, plats och funktion.

PROGRAM
14:00–14:40
Amanda Sammeli

AI och Ideologi
Välkomna till en stund där vi teoretiskt och praktiskt närmar oss AI-genererade bilder tillsammans genom begreppen myt och ideologi.

14:40–15:00 PAUS

15:00–15:50
Belinda Morén

Hur rustar vi elever för demokratiska samtal genom politiskt laddade bilder?
Ett panelsamtal kring demokrati- och värdegrundsarbetet i bildämnet med fokus på hur vi tar oss an kontroversiella frågor.

15:50–16:00 PAUS

16:00–16:45
Mari Eriksson

Spectacular and splendid, speculations
En Lecture Performance som undersöker spekulativ realism, mörk pedagogik och bildframställning i antropocen.

16:45–17:00 PAUS

17:00–18:00
Sandrine Samuelsson och Katarina Seth

Det urbana rummets ungdomar – från Stockholm till Amman
Ett samtal om vilka praktiska strategier och kulturella uttryck som kan användas för att länka samman unga människor med staden där de bor.