Event

Lördag 20 maj
14:00
Välkommen till invigningen av master- och lärarstudenternas vårutställning

15:00
Linda Nurk, CRAFT! Textil

The Mad Silkworm Lady
När det levande materialet och dess tillverkare blir ett genom tid och rörelse
Plats: Utanför S9

13:00-16:30
Kajsa Rönnholm, Konst

Time as Old as Tale
Skulpturalt performance. Tid och vatten påverkar tegelstenar av lera, kom och se brunneb smälta.
Plats: A10

Söndag, 21 Maj
14:00-14:45
Visningar på Konstfacks vårutställning 2023

Max antal: 25 personer per visning. Skriv upp dig på lista i Konstfacks reception.
Plats: Samling vid Konstfacks reception
Språk: Svenska

Onsdag, 24 Maj
16:30-18:00
Elin Riis, Bildlärarutbildningen

Workshop in a sheep pasture
Vad får du från får? Vad ger du tillbaka? Föranmäl genom att sms:a din mejladress till 0724423774.
Plats: Eolshälls 4H, Eolshällsvägen 10, Axelsberg

Torsdag, 25 Maj
14:00-18:00
Bildpedagogiskt symposium: Om demokrati & framtid

Plats: Svarta havet

Välkommen till ett symposium där bildpedagogikens möjligheter och utmaningar diskuteras utifrån fem olika uppsatsarbeten av studenter vid Konstfacks lärarprogram. Med sikte på hållbarhet och demokrati utforskar vi bildämnet genom formella och informella kunskapsrum, fysiska och virtuella. Syftet med symposiet är att fördjupa samtalet kring människans behov av estetik, som uttryck, plats och funktion.

PROGRAM
14:00–14:40
Amanda Sammeli

AI och Ideologi
Välkomna till en stund där vi teoretiskt och praktiskt närmar oss AI-genererade bilder tillsammans genom begreppen myt och ideologi.

14:40–15:00 PAUS

15:00–15:50
Belinda Morén

Hur rustar vi elever för demokratiska samtal genom politiskt laddade bilder?
Ett panelsamtal kring demokrati- och värdegrundsarbetet i bildämnet med fokus på hur vi tar oss an kontroversiella frågor.

15:50–16:00 PAUS

16:00–16:45
Mari Eriksson

Spectacular and splendid, speculations
En Lecture Performance som undersöker spekulativ realism, mörk pedagogik och bildframställning i antropocen.

16:45–17:00 PAUS

17:00–18:00
Sandrine Samuelsson och Katarina Seth

Det urbana rummets ungdomar – från Stockholm till Amman
Ett samtal om vilka praktiska strategier och kulturella uttryck som kan användas för att länka samman unga människor med staden där de bor.