Emilia Velazquez Mospinek

Mitt i leken
Emilia Velazquez Mospinek

Mitt i leken baseras på funderingar kring arbete och lek i förhållande till kreativt skapande.

Examensarbetet jag utför känns som att leka. Det finns regler, en start och ett slut. Ibland vinst och ibland förlust. Det är kroppsligt och jag har kul.

I mitt examensarbete utforskar jag grafisk design tillsammans med andra för att förstå vad en kreativ process kan vara och hur akten av att skapa kan vara lika betydelsefull som slutresultatet.

Emilia Velazquez Mospinek
Emilia Velazquez Mospinek
Emilia Velazquez Mospinek
Emilia Velazquez Mospinek
Emilia Velazquez Mospinek