Kandidatprogram

Grafisk formgivning och illustration

Utställning: 6–12 maj

Om Grafisk formgivning och illustration

Jag har alltid varit fascinerad av brottsplatsundersökningar. I alla fall så som de framställs på film och i tv-serier. Tanken att det går att återskapa ett händelseförlopp genom noggrann observation – hårstrået som skickas på DNA-analys eller borsten med pulver som avslöjar fingeravtryck.

Associationen väcks hos mig när jag funderar över årets examensarbeten. Här finns en vilja att undersöka och att tillämpa olika metoder för att förstå ett ämne på djupet. Våra studenter tar sig an utmaningen med de verktyg och metoder som de lärt sig behärska. De har letat i arkiv, bland egna minnen och utfört intervjuer. De har utvecklat sina tankar genom handens praktiska arbete – med pennor, penslar och färg, med skissblock och ritplatta.

Resultatet är ett antal verk där undersökningsprocessen fått styra den slutgiltiga utformningen. Här finns textiltryck, tecknade serier och formgivning av typsnitt. Här gestaltas platser, föremål och skeenden. Här samsas text och bild i en mängd olika format.

Jag inser också att min association till kriminalteknik har sina brister. För det är inte några slutgiltiga svar som eftersträvas, utan fler frågor som väcks: kring marginaliserade kulturuttryck, sorgeprocesser och lek. Om grafisk formgivning kan framkalla rent fysiska rysningar om kortlekens möjligheter och havets djup, om kometkatter, tunnelbanetroll och häxor. Och vad för slags ställe är Katrineholm, egentligen?

Våra studenters examensarbeten är en samling gestaltande undersökningar som skapar nya rum och öppnar nya möjligheter.

Jöns Mellgren
Adjunkt och programansvarig i grafisk design och illustration