Erik Torefeldt

Acca
Erik Torefeldt

En animerad kortfilm där vi får följa ekollonet Acca och hennes dagliga rutiner.
Vi ser henne gå från ung till gammal och hur förutsättningarna runt henne förändras.
Examensarbetet är också ett utforskande för mig i en nyfunnen teknik och även ett undersökande
av hur en visuell kreatör kan hålla sin process mer hållbar och klimatsmart.

Erik Torefeldt