Hilda Tenow Benulic

Former av en skön rysning
Hilda Tenow Benulic

I mitt examensarbete har jag tolkat och dekonstruerat ljud tagna från videor av ASMR. Akronymen står för Autonomous Sensory Meridian Response och är en reaktion på visuell, audiell och taktil stimulans som kan beskrivas som en skön rysning. Jag utforskar vad som händer när typografi och form skapas ur ljud.

Hilda Tenow Benulic