Otis Huss

Fanns i sjön
Otis Huss

Mitt examensarbete handlar om hur det är att vara i, och relatera till, vår visuella värld.

Genom en anakronistisk berättelse om fascinationen av grafiska objekt och symboler undersöker jag en estetisk dragningskraft genom semiotisk aktivitet. En aktivitet där tänkandet är fragmenterat och kretsar kring inre konflikter där motsättningar=förutsättningar. Att ha beslutsångest, prokrastinera och konstant ifrågasätta, akrasia eller en kritisk drivkraft och eklektisk fördel?

Kortleken, ett för många bekant föremål, dess logik och symbolvärld möjliggör delandet av min process och manifesterar min metod. Varierade referenser och tolkningar av detta objekt och dess bildvärld öppnar upp läsningen och skapar förutsättningar för olika personliga ingångar.

I Fanns i sjön tar jag chansen att återkoppla till gamla fascinationer: samlarkort, symboler och ornament, och kombinera dessa med nya: semiotik, typsnitt och publicering.

Otis Huss