Sissela Nordling Blanco

Chicha, Guaman Poma y el tejido – om visuellt arv och motstånd
Sissela Nordling Blanco

I en tid där den politiska retoriken allt mer öppet polariserar och stöter ut det som inte anses vara svenskt nog, utgår jag från min egen mixade bakgrund och viljan att omfamna det oönskade. Med avstamp i Guaman Pomas bokstavsformer, Chicha-affischens gradienter och väven som format utforskar jag visuella referenser som arv och nutida motstånd.

Sissela Nordling Blanco
Sissela Nordling Blanco
Sissela Nordling Blanco
Kaypin kashayku, Kaypin Quepasaqku. Vi är här, och här kommer vi att stanna. Screentryck på papper. Typsnitt: PixelPoma och TejiPoma med olika variabler.
Sissela Nordling Blanco
Somos como la paja de paramo, que se arranca y vuelve a crecer. Y de paja de paramo cubriremos el mundo. Citat av Dolores Cacuango. Screentryck på papper och gräs. Typsnitt: TejiPoma.