Elvira Nordlund

SPEGLA
Elvira Nordlund

I mitt examensarbete har jag valt att utforma ett utomhusbibliotek beläget i Stockholmsförorten Orminge centrum.

Biblioteken är idag en av få platser i samhället där människor är välkomna utan att det kostar pengar. Biblioteken ses som ett gemensamt vardagsrum där flera aktiviteter, utöver själva bokutlåningen, sker. Människor går dit för att plugga, socialisera, jobba, få hjälp med diverse saker, se utställningar, fika, SFI, datorundervisning, sagostunder, mini-bio och så vidare. Listan kan göras lång. Det är en viktig mötesplats i samhället och bör därför värnas om.
Genom att plocka ut biblioteket ur sin vanliga kontext och placera det i en offentlig utomhusmiljö, hoppas jag kunna tillgängliggöra kunskap och lärande. Målet är att skapa en mötesplats dit människor kan söka sig för att träffa andra, dela erfarenheter, läsa en bok eller bara för reflektion.