Jenna Gillinger

Home is Where Her Horror is
Jenna Gillinger
Home is where her horror is

– A Call for Knowledge about Domestic Violence in the Field of Architecture and in Society

Den farligaste platsen för en kvinna är hennes eget hem. Mer än femtio misshandelsfall rörande kvinnor i hemmet anmäls varje dag i Sverige. I snitt dödar en man i Sverige en kvinna han har, eller har haft en relation med, var tredje vecka.
Ett samhälleligt och medmänskligt engagemang kan vara skillnad mellan liv och död, men fortfarande läggs ansvaret på kvinnan. Det är dags att rikta fokus från kvinnan – mot männen, dig, mig och samhället.

Arkitekter och inredningsarkitekter har länge haft kunskap om hur vi skapar trygga offentliga rum i utomhusmiljöer. Men faktum är att endast femton procent av alla anmälda våldtäkter begås i utomhusmiljöer, så kallade överfallsvåldtäkter. Resterande åttiofem procent begås i det egna hemmet av en närstående.
Fältet arkitektur och inredningsarkitektur behöver genom kunskap om våld i nära relationer anpassa sin praktik för att främja trygghet och förebygga våld i hemmiljö. ”Home is where her horror is” medvetandegör och informerar om mäns våld mot kvinnor genom konst, performance och rumslig gestaltning för att skapa reaktion som leder till aktion hos den som besöker utställningen.

Jenna Gillinger
Home is where her horror is, exhibition
Jenna Gillinger
Home is where her horror is, exhibition
Jenna Gillinger
Potentially dangerous items in your home
Her story
Performance, exhibition