Jenny Öhlander

Pärlan i Brunn
Jenny Öhlander

– Historia och framtid för Folkets Hus i Hedesunda

Folkets Hus i Hedesunda blev startpunkten i mitt examensarbete som handlar om att reaktivera ett offentligt rum. En förutsättning för mig var att värna om det redan byggda och visa på potential som den befintliga inredningsarkitekturen redan har. Husets historia har verkat som främsta referens och i närstudier av lokalen har påträffade element lagt grunden för den nya inredningen.

I examensarbetet analyseras invånarnas behov och önskemål och det står till grund för rummets utformning. De har också fått mig att förstå vikten av lokalens betydelse för orten.

Min förhoppning är att arbetet kan bidra till att lyfta blicken för det offentliga rummet och att återigen skapa platser där vi kan mötas, interagera och glädjas med varandra.

Jenny Öhlander
Jenny Öhlander
Jenny Öhlander
Jenny Öhlander
Jenny Öhlander