Lovisa Bernrup

Inredningsarkitektens samtal med historien
Lovisa Bernrup

En undersökning och metodutveckling om hur nya rumsligheter kan gestaltas utifrån befintlig arkitektur från andra tider.

För varje steg jag tar knäpper jag med fingrarna. Tempot jag hör från inspelningarna av mina fingerknäppningar transformerar jag till skisser. Vad skiljer rytm, tempo och takt mellan trapphusen jag undersöker? Vad skiljer upplevelsen av rörelse mellan trapphusen?

Inredningsarkitektens samtal med historien är en undersökning och metodutveckling om hur nya rumsligheter kan gestaltas utifrån befintlig arkitektur. Med kolskisser och sandgjutningar transformerar jag tolkningar och upplevelser av två olika trapphus byggda två olika tider på Katedralskolan i Uppsala. Vad skiljer upplevelsen av identitet och omsorg av rum från olika tider?

Lovisa Bernrup
Lovisa Bernrup
Lovisa Bernrup
Lovisa Bernrup
Lovisa Bernrup