Lovisa Norrby

Drakarv (Farfar & jag)
Lovisa Norrby

I mitt examensarbete inspireras jag av minnen, lokala platser och identitet för att aktivera historiska objekt samt använda historia som lokalt DNA inom möbelformgivning. Examensarbetet har ett genomgående narrativ som undersöker och berättar min och min farfars berättelse både ur ett nostalgiskt och ett kritiskt perspektiv, relaterat till ämnet hantverk och formgivning. Visionen är att ta vara på arkitektoniska kvalitéer och hantverkstekniker i befintliga objekt tillverkade av min farfar, för att kunna utveckla, förstärka och översätta kvalitéerna till ett nytt formspråk som avser en hållbar gestaltning. Materialitet och minnen är betydelsefulla för att belysa historia och hantverk. Designförslaget består av en serie möbler som belyser hur man kan ta till vara på lokala material och historiska hantverkstekniker, samt hur formgivningen kan anpassas till materialet. Möblerna är en hommage till min farfar, inspirerade av gotländsk hantverks- och materialhistoria.

Lovisa Norrby
Lovisa Norrby
Lovisa Norrby
Lovisa Norrby
Lovisa Norrby