Maria Halling

Bevara genom förnyelse
Maria Halling

Gestaltningsevolution som metod för arkitektonisk överlevnad

För att främja god livsmiljö och hållbart byggande bör vi värna om kulturvärden och positiva kvaliteter i den redan byggda miljön. Samtidigt behöver vi utvärdera om den existerande arkitekturen uppfyller nuvarande och framtida behov.

I mitt examensarbete analyserar jag en befintlig byggnad i Flemingsberg och de exploateringsplaner som jag anser inte tar vara på byggnadens arkitektoniska identitet. Genom översättning av designelement och en hypotetisk framtida kontext ämnar jag skapa en gestaltning som förmedlar essensen av originalet, men med nya rumsliga sammanhang. Ett liberalt bevarande av arkitektur genom förnyelse.

Maria Halling
Floor plan of entrance level + interior balcony.
Maria Halling
Section view of the interior.
Maria Halling
Degree exhibition; a large mural portraying a part of the section view drawing. Painted in scale 1:1.
Maria Halling
Degree exhibition; booklet, sculptures, drawings, sketches, and other process materials on display.
Maria Halling
Degree exhibition; close up of a pile of abstract sketches and form studies.