Rebecka Arborelius

Det sjungande torget
Rebecka Arborelius

Identitet, möten och funktion på Bredängs torg

I sin bok ”Every Room Should Sing” beskriver inredningsarkitekten Beata Heuman sina tekniker för att arbeta in personlighet och lekfullhet i hemmet. Hennes mål är att få varje rum att sjunga. I mitt examensarbete tar jag avstamp i dessa tekniker, men applicerar dem istället på en offentlig utomhusmiljö – det sjungande torget.

Utformningen av offentliga miljöer saknar idag ofta en koppling till platsen. Färger korrelerar inte alltid väl med omgivningen och placeringen av möbler saknar ofta en djupare omsorg kring hur platsen ska användas. Bredängstorget i Stockholm fylls varje dag med färgstarka, intressanta människor. Jag vill skapa en torgmiljö som speglar dessa individer och fungerar som en naturlig mötesplats för dem.

I mitt förslag adderar jag omsorgsfullt valda färger, former och funktioner i en harmonisk kontrast till den befintliga arkitekturen i Bredäng. På så sätt skapar jag ett inbjudande torg som främjar möten och längre vistelse på platsen.

Rebecka Arborelius
Rebecka Arborelius
Rebecka Arborelius
Rebecka Arborelius
Rebecka Arborelius