Sebastian Alneskog

Knut
Sebastian Alneskog

Detta examensarbete utforskar möjligheten till återbruk i ett modulärt system, formgett för att vara flexibelt, möjligt att utöka med nya komponenter och slutligen enkelt demonterbart, för att kunna möta förändrade behov och omständigheter. Detta med förhoppningen att systemet ska kunna ha ett längre liv än den ursprungliga inredningen.

För att testa denna hypotes har systemet omkonfigurerats och utökats för olika lokaler och situationer. Komponenterna är i trä, för att erbjuda ett annat uttryck än befintliga modulära lösningar. Detta system kan anta vissa roller som platsbyggda inredningsdetaljer ofta har, men som ett lager mer tydligt separerat från rummet. Någonstans mellan möbel och byggd inredning.

Sebastian Alneskog