Utställning: 6–12 maj
Sweden, f. 1994

Zandra Wellmar

Bostad av vår tid
Zandra Wellmar

Jag har analyserat den samtida bostadsarkitekturen och med olika metoder försökt identifiera återkommande mönster och styrande normer. Jag vill undersöka hur arkitekturen blivit formad av olika ideal, standardmått, regler och ekonomiska begränsningar.

Syftet är att påpeka hur produktionen är normativ och reproducerar normer, men även hur vissa av bostadens egenskaper gått förlorade i det rådande bostadsklimatet. Det är viktigt att ifrågasätta hur bostäder utformas idag och hur arkitekturen, som tydligt normaliserar en viss typ av livsform, påverkar de boende.

Kanske kan mitt arbete öppna upp ögonen för vad en bostad kan vara för olika individer och familjer, samt hur viktigt det är med tolkningsmöjligheter och att kunna skapa sin egen identitet i sitt hem. Samtidigt vill jag lyfta behovet av att ta in vissa arkitektoniska kvalitéer i en interiör för att förstärka relationen mellan rum och liv. Med det vill jag visa att inredningsarkitektens kunskaper är viktiga för framtidens bostadsplanering.