Utställning: 6–12 maj
Sweden, f. 1998

Kasper Nihlmark

Stockholms Vatten e Asball
Kasper Nihlmark

Stockholm har både gott och rikligt dricksvatten som kommer bli allt viktigare i en framtid med varmare somrar. Ändå har vattnet på torg och i parker fått sina och stadens gamla dricksvattenfontäner förfalla. I stället har de kommersiella ytornas utbredning gjort staden till en plats där invånarna förväntas köpa något för att vistas. Tänk om själva Mälaren skulle sträcka upp en kupad hand att dricka ur, så att staden blir en levande källa där alla dess invånare kan släcka törsten utan avgift.

I samarbete med det påhittade kommunbolaget SVEA har jag gestaltat en ny offentlig dricksvattenfontän för platser på stan. Examensarbetet utforskar fontänen som möte mellan skulptur och människa, där rinnande vatten binder dem samman. För ett livligt Stockholm i samtiden och framtiden, någonstans mellan nostalgi och dystopi.

Kasper Nihlmark