Kandidatprogram

Industridesign

Utställning: 6–12 maj

Om Industridesign

För fyra år sedan omformades utbildningen Industridesign på Konstfack till att ha större fokus på design för hållbar utveckling, där aspekter som cirkulär design, globala klimatmål, hållbara material och hållbar produktion ingår. I år visar vi examensarbeten som på olika sätt belyser detta och även till viss del ifrågasätter rådande normer. Med kreativitet, nyfikenhet och gedigen kunskap sätter studenterna ljus på aktuella utmaningar och undersöker hur deras förslag kan fungera i olika sammanhang och situationer. Viktigt i designprocessen är idéer kring hur och var produkten ska tillverkas, vilka material den ska bestå av, hur den kan lagas och hur den kan återanvändas eller återvinnas. Med hänsyn till natur, djur och människor gör studenterna prototyper, genomför användarstudier och experiment tillsammans med andra. Designers kan ta fram lösningar på problem genom att utforska, gestalta och materialisera förslag, men även föra fram idéer kring hur vi kan förhålla oss till vår omgivning på olika och ibland oväntade sätt.

Årets examensarbeten berör en rad olika ämnen; hur möbler och produkter kan tillverkas mer hållbart och även berätta en historia, en flexibel väsklösning av återvunnen textil, arbetskläder som formges efter användaren och hur kläderna faktiskt slits, designlösningar som bjuder in andra arter att samexistera med människor, en armatur för restaurang Landet, en säker bengal för fotbollsfans, en synth för att väcka musikintresse hos unga människor, en dricksfontän till Stockholm stad, ett organiskt material för engångsförpackningar, hörlurar med längre livslängd, en modulär lastcykel, samsovande med barn och ett måltidsspel.

Som en grön tråd genom detta går tankar, idéer, lösningar och förslag som syftar till att föra oss närmare ett mer hållbart samhälle där både individen och andra arter står i centrum. Genom att vrida och vända på frågeställningar prövar studenterna olika perspektiv på ett dynamiskt och inspirerande sätt. Deras sätt att utforska frågor flexibelt och öppet är viktigt både i samtiden och framtiden.

Vi är stolta över att välkomna dig att upptäcka Industridesigns examensarbeten och träffa studenterna som arbetat med dem!

Lärarna på kandidatprogrammet Industridesign