Utställning: 6–12 maj
Sweden, f. 1999
+46 723190204

Emilia Aarna

Bind: En fåtölj för Stockholms gemensamma vardagsrum
Emilia Aarna

Idag slängs flera hundra tusen ton möbler varje år inom företag och offentlig sektor. Stoppade möbler består ofta av flera olika material, som är svåra att ta isär vid reparation och återvinning. Om möbler hade varit lättare att underhålla, laga och anpassa för olika miljöer hade de fått ett längre liv, vilket hade minskat miljöpåverkan avsevärt.

I mitt examensarbete har jag undersökt hur man kan designa en bekväm sittmöbel för offentlig plats, så att den kan produceras och brukas på ett hållbart sätt. Detta är extra viktigt i miljöer där möbler slits i hög takt, och där man i dagsläget bortprioriterar reparation och låter möbler stå och förfalla. I examensarbetet har jag arbetat platsspecifikt med stadsbiblioteket, men designat med tanken att den kan passa i flera olika miljöer. Detta examensarbete är en uppmaning till företag och kommuner att ställa om till ett mer cirkulärt sätt att bruka möbler.

Emilia Aarna
Emilia Aarna
Emilia Aarna
Emilia Aarna
Emilia Aarna