Utställning: 6–12 maj
Sweden, f. 1994

Rebecca Nilsson

Knävla
Rebecca Nilsson

Sjöbodar som involverar biologisk mångfald och speglar det kulturella arvet i Brantevik.

Med hjälp av design kan biologisk mångfald främjas och bevaras, genom design skapas ett mervärde i att skydda och stärka befintliga livsmiljöer. En ansvarsfull tillväxt skapar möjligheter för samexistens och ökar medvetenheten om miljö och hållbarhet.
Alla hållbarhetsåtgärder är viktiga, oavsett om de är lokala eller globala. Även mindre insatser skapar stora möjligheter till en mer hållbar framtid – det handlar om att gräva där man står.

I mitt examensarbete har jag formgett tio sjöbodar med en yta på 2,5 kvadratmeter.
Sjöbodarna involverar biologisk mångfald och återspeglar samtidigt det kulturella arvet i Brantevik. Jag har valt att fokusera på humlepälsbiet, en rödlistad art som har påträffats i området. Målet är att skapa en miljö där människor och natur kan leva i samspel, utan att äventyra varandras behov.

Rebecca Nilsson
Rebecca Nilsson
Rebecca Nilsson
Rebecca Nilsson