Utställning: 6–12 maj
Sweden, f. 1998
+46 760250665

Erik Norrby

Modulära Hörlurar
Erik Norrby

I mitt examensarbete undersöker jag hur hörlurar kan designas på ett vis som förlänger dess livstid. Målet med att förlänga produktens livstid är att minska mängden elavfall vi människor producerar och därmed minska den skada elavfall orsakar på miljön och människors hälsa.

Designförslaget bygger på en modulär design. Öronkåporna, huvudbygeln, mikrofonen, öronkuddarna och huvudtextilen kan enkelt kopplats på och av från varandra. Om en del skulle slitas, gå sönder eller bli smutsig kan användaren rengöra denna del eller köpa en helt ny. Istället för att slänga hela hörlurarna. Den modulära konstruktionen möjliggör även för användaren att välja mellan olika versioner av delar som möter hens behov bäst.

Produkten riktar sig främst till företag vars anställda utför en stor andel av sitt arbete vid en dator.

Examensarbetet är utfört i samarbete med Urbanista.