Klara Adolfsson

Unheard Sound : Noisemaker
Klara Adolfsson

Tänk vad mycket vi missar. Så många människors konstnärskap, historier, kunskap, ljudbilder som inte ges utrymme i vår värld.

I Sverige är två av tio låtskrivare (Sveriges Radio 2022) och tre av tio av de anställda inom techbranschen (Statistiska Centralbyrån 2020) kvinnor. Hur låter de ljud vi ännu inte hört? Unheard Sound vill göra de ohörda ljuden hörda.

Jag har i detta projekt, med personlig erfarenhet av musicerande, undersökt hur kvinnor, ickebinära och transpersoner kan bjudas in att delta i den elektroniska musikscenen för att göra musik- och techbranschen mer jämställda. Projektet har resulterat i en hårdvarusynth som vill utmana dagens normer kring hur en synth ska vara utformad. Ett fokus på tekniken gör att makten över hur ljudet ska låta tilldelas användaren.

Designprocessen har styrts av intervjuer med kvinnor verksamma i musikbranschen samt workshops med en grundskola och en HBTQ+-ungdomsgård.

Klara Adolfsson
Klara Adolfsson
Klara Adolfsson
Klara Adolfsson