Utställning: 6–12 maj
Sweden, f. 1995
+46 730813282

Axel Senn Pedersen

Kalla Flamman
Axel Senn Pedersen

Bengaler är en del av supporterkulturen vare sig man vill det eller inte. Den skapar stämning och uttryck som är unika för fotbollskulturen. Men den ifrågasätts kraftigt på grund av sin temperatur och den rök den producerar.

Supporterkulturen är en skapande och kreativ kultur där engagemang för en gemensam sak står i centrum. Med mitt förslag vill jag skapa nya möjligheter för denna levande kultur att uttrycka sig.

Kalla Flamman ger supportrar nya möjligheter att skapa ljus och röktifon utan en varm ljuskälla och med en ångbaserad rök. Eftersom Kalla Flammans ljus kommer från LED-lampor kan det styras i flera färger vilket ger supportrar möjligheten att fritt välja hur de vill skapa det bästa tifot för sitt lag.

Axel Senn Pedersen
Axel Senn Pedersen
Axel Senn Pedersen
Axel Senn Pedersen