Utställning: 6–12 maj
Sweden, f. 1988

Tobias Lindberg Salevid

Places that Return
Tobias Lindberg Salevid

Genom att besöka platser som ofta återvänder till mig i minnet, har jag ämnat designa möbler som fångar essensen av en plats. För att göra detta utan att bli för bokstavlig, har jag vänt mig inåt för att finna det som verkligen fångar platsen.

Jag har undersökt inspiration och kreativitet genom det mänskliga minnet, som ett sätt att berika designprocessen. En lek med associationer och känslor leder mig framåt i en strävan att besjäla objekten.