Utställning: 6–12 maj
Sweden, f. 1995
+46 720320141

Nikita Elfström

Ax till limpa
Nikita Elfström

Ax till limpa utforskar hur en ung designer kan gå från idé till en kommersiell produkt redo att serieproduceras. Examensarbetet presenteras i form av en kökspall för hemmamiljö, producerad i närområdet för att främja småskalig produktion inom landet och på så vis kortar ner transportsträckor och ledtid. Genom det framtagna konceptet vill jag visa på möjligheten till ekologiskt och socialt hållbar produktion som är finansiellt gångbar.