Utställning: 6–12 maj
Sweden, f. 1994
+46 737172710

Agaton Jansson Nordahl

Eater
Agaton Jansson Nordahl

Mitt examensarbete är en undersökning av skörhet. Ett utforskande av olika material och deras egenskaper.

Vad är skörhet? Vilket material är den? Vilka färger?