Kandidatprogram

Keramik och glas

Utställning: 6–12 maj

Om Keramik och glas

”En stens naturliga tillstånd sågs länge vara platt på marken, stilla och orörlig. Det var så alkemisten förklarade varför en sten inte rörde sig. Medan vattnet sågs ha ett helt annat naturligt tillstånd, mer flyktigt och rörligt. En flod kan forsa fram medan en sjö kan ligga spegelblank. Tillstånd man sällan kan tillskriva stenar”.*

Tio studenter vars gestaltande arbete från början handlat om att förstå och om att följa den inre kompassen. Allt annat har kommit att kännas onödigt. De tre år som utgör en kandidatutbildning, ger möjlighet att sätta ord på de öppningar och glipor som skymtar genom processen. Riktningar och påståenden om hur det är att vara människa i en värld som ständigt är i rörelse.

Tingesten som för ens inre först kanske visat sig som abstrakta byggklossar, finns nu att betrakta på Konstfacks vårutställning 2023.

Genom skenbart enkla knep närmar sig varje student ett mer direkt påstående. Det handlar om gestaltning, inget avbildande: ett skapande där vardagens inneboende magi och humor får ta plats. Bitar som är tagna ur varje student ordlösa värld, men som bit för bit har satts samman under åren på kandidatprogrammet Keramik och glas. Till att slutligen återskapa bilden, berättelsen, riktningen — byggklossen i fast form — som fanns där under tungan och framför näthinnan. Att gå en konstnärlig högskola handlar till stor del om att arbeta från sinnet till föreställning, från föreställning till hand och från hand till hjärta.

Jakob Solgren Nordenskiöld
Lektor i keramik och glas

* J&J