Utställning: 6–12 maj
Sweden, f. 1989

Natali Ringqvist

Nature is on the Inside
Natali Ringqvist

Nature is on the inside är en reflektion över vår förmåga att försumma vår humanitet. Det manifesteras genom en strävan efter att se tillbaka och inåt. Att gräva, att söka, att undersöka. Begrunda sig själv, naturen runtom oss och inom oss.

Natali Ringqvist
Natali Ringqvist
Natali Ringqvist
Natali Ringqvist