Utställning: 6–12 maj
Sweden, f. 1990
+46 707780945

Vanessa Abbott

I had a Dream I was Awake and I Woke up to Find Myself Asleep
Vanessa Abbott

Mitt examensarbete tar avstamp i en delad frustration och fascination över det osagda, det dolda i människans inre värld. Jag filosoferar mycket kring vad som rör sig under ytan, både hos mig själv och andra.

I fantasin och i våra drömmar kan vi delvis få tillgång till dolda vrår i vårt undermedvetna. När vi sover och i drömmarnas värld kan vi bearbeta känslor, händelser och begär men också framkalla bilder och scener som vi inte har tillgång till i vaket tillstånd. Det surrealistiska, konstiga och oförståeliga får ta plats.

Detta examensarbete handlar om drömmar och surrealism. Om det som rör sig under ytan, bortom orden. Med leran och mina händers hjälp kan jag forma min egen verklighet och gestalta mina inre världar. Jag vill dela med mig av det outsagda, en liten del av mitt inre. Jag gläntar på dörren för att släppa ut det som inte går att sätta ord på.