Klara Östlund

Jag klippte luggen som Mia Wallace
Klara Östlund

Examensarbetet Jag klippte luggen som Mia Wallace är en gestaltning och bearbetning av minnen från mina sena tonår. De här åren präglades av att jag kände intensiva känslor utan att veta varför. Som 18-åring hade jag en stark vilja att ses som sexig och cool, passa in i ett sammanhang och skapa min identitet som ung kvinna. Den perioden av mitt liv fascinerar mig.

Gestaltningen består av en film med minnesfragment som spelas upp i en loop. Jag har arbetat i stop motion-animation, med ett fokus på uttrycket som den mjuka leran ger min figur. Parallellt med gestaltningen har jag i mitt skrivande kopplat an till genusteorier. Det har gett mig en djupare förståelse för mitt 18-åriga jag.

Klara Östlund
Klara Östlund
Klara Östlund