Eva Reichmann

Materialiserade erfarenheter
Eva Reichmann

Mitt examensarbete handlar om erfarenheter av liv och friktion. Om den skörhet som kommer med att vara en kropp i världen. Jag är intresserad av möten; vad som händer när ett material möter ett annat, när två människor förenas och sedan lämnar varandra. Naturen gentemot kulturen; den mjuka huden och det starka våta havet; vad som händer vid ytors sammanfogning.

Eva Reichmann
Eva Reichmann
Eva Reichmann