Utställning: 6–12 maj
Sweden, f. 1992

Fanny Saga Matilda

På saklig grund
Fanny Saga Matilda

Fanny Saga är en konstnär som arbetar med måleri, teckning och video. Hon utforskar ofta teman som sexualitet, femininitet, skam och makt, länkat till kroppslig erfarenhet. Hennes motiv kretsar kring bildvärldar som både är publika och privata, där kroppslig igenkänning tar plats och interagerar med blicken.